รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ / Journal of Sports Science and Health
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
1513-7430 วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ / Journal of Sports Science and Health 11 26 11 0 5 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 0 + 5 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 11 + 26 = 37

Thai Journal Impact Factors = 5 / 37 = 0.135