รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ / North-Eastern Thai Journal of Neuroscience
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2553
issn ชื่อวารสาร ปี 2553 ปี2552 ปี2551 บทความปี
2553
บทความปี
2552
บทความปี
2551
1905-6729 วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ / North-Eastern Thai Journal of Neuroscience 44 12 34 0 4 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2553

จำนวนครั้งที่บทความปี 2551 และ 2552 ถูกอ้างอิงในปี 2553 = 0 + 4 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2551 และ 2552 = 34 + 12 = 46

Thai Journal Impact Factors = 4 / 46 = 0.087