รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารราชพฤกษ์ / Ratchaphruek Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2557
issn ชื่อวารสาร ปี 2557 ปี2556 ปี2555 บทความปี
2557
บทความปี
2556
บทความปี
2555
1905-1344 วารสารราชพฤกษ์ / Ratchaphruek Journal 40 38 88 0 2 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2557

จำนวนครั้งที่บทความปี 2555 และ 2556 ถูกอ้างอิงในปี 2557 = 3 + 2 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2555 และ 2556 = 88 + 38 = 126

Thai Journal Impact Factors = 5 / 126 = 0.04