รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ / Journal of Southern Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2557
issn ชื่อวารสาร ปี 2557 ปี2556 ปี2555 บทความปี
2557
บทความปี
2556
บทความปี
2555
1906-0870 วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ / Journal of Southern Technology 23 26 15 1 6 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2557

จำนวนครั้งที่บทความปี 2555 และ 2556 ถูกอ้างอิงในปี 2557 = 0 + 6 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2555 และ 2556 = 15 + 26 = 41

Thai Journal Impact Factors = 6 / 41 = 0.146