รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม / Nakhon Phanom University Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2557
issn ชื่อวารสาร ปี 2557 ปี2556 ปี2555 บทความปี
2557
บทความปี
2556
บทความปี
2555
2228-9356 วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม / Nakhon Phanom University Journal 45 45 45 1 12 8

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2557

จำนวนครั้งที่บทความปี 2555 และ 2556 ถูกอ้างอิงในปี 2557 = 8 + 12 = 20

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2555 และ 2556 = 45 + 45 = 90

Thai Journal Impact Factors = 20 / 90 = 0.222