รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
1906-0319 วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research 28 21 12 0 3 6

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 6 + 3 = 9

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 12 + 21 = 33

Thai Journal Impact Factors = 9 / 33 = 0.273