รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University / Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2408-1248 Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University / Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University 82 0 34 6 6 7

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 7 + 6 = 13

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 34 + 0 = 34

Thai Journal Impact Factors = 13 / 34 = 0.382