รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Asia-Pacific Journal of Science and Technology / Asia-Pacific Journal of Science and Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2539-6293 Asia-Pacific Journal of Science and Technology / Asia-Pacific Journal of Science and Technology 75 40 82 1 1 9

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 9 + 1 = 10

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 82 + 40 = 122

Thai Journal Impact Factors = 10 / 122 = 0.082