ค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2558 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2558 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
พบวารสารทั้งหมด 279 รายการ
 

เลือกปีที่ต้องการ  

 

 ท่านสามารถแสดงข้อมูลตามชื่อวารสาร, ISSN, Articles, Total Cites, Cross Cites, Thai-Journal Impact Factors,
Thai-Journal Immediacy Index, Thai-Journal Cited Half-life โดยการคลิ๊กที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการจะเรียงลำดับข้อมูล

 ท่านสามารถดูวิธีการคำนวณค่า Thai-Journal Impact Factors และค่า Thai-Journal Immediacy Index ได้ โดยการคลิ๊กที่ชื่อวารสาร

 
"สำหรับวารสารใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ภายในปี 2559 นี้ ทางศูนย์ TCI จะทำการประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors ในปีถัดไป"


N/A1 หมายถึง วารสารตีพิมพ์บทความในปี พ.ศ. 2558 ล่าช้ากว่ากำหนด หรือ ไม่ได้ส่งตัวเล่มในปี พ.ศ. 2558 ให้กับศูนย์ TCI
N/A2 หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Impact Factor ได้เนื่องจากวารสารตีพิมพ์บทความในปี พ.ศ. 2556 หรือ 2557 ไม่ครบ หรือ ส่งตัวเล่มในปี พ.ศ. 2556 หรือ 2557 ให้กับศูนย์ TCI ไม่ครบ
N/A3 หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Immediacy Index ได้เนื่องจากวารสารตีพิมพ์บทความในปี พ.ศ. 2558 ล่าช้ากว่ากำหนด หรือ ไม่ได้ส่งตัวเล่มในปี พ.ศ. 2558 วารสารให้กับศูนย์ TCI
N/A4 หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Cited Half-life ได้

ชื่อวารสาร ISSN 2558
Articles
2558
Total Cites
2558
Cross Cites
%Self Cites Thai-Journal Impact Factors Thai-Journal Immediacy Index Thai-Journal Cited Half-life
Agriculture and Natural Resources2468-1458951078817.76 %0.0670.0218.5
Applied Environmental Research2287-0741248362.50 %0.0930.0004.0
ASEAN Engineering Journal Part A2229-127X1100nan %0.0000.000N/A4
ASEAN Journal on Science and Technology for Development0217-5460N/A100nan %N/A2N/A3N/A4
Asian Biomedicine1905-741589312422.58 %0.0240.0344.5
Asian Journal of Energy and Environment1513-4121N/A1110.00 %N/A2N/A3N/A4
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology0125-877X45732565.75 %0.0650.2226.4
AU Journal of Technology1513-0886N/A1110.00 %N/A2N/A3N/A4
Buffalo Bulletin0125-672660130100.00 %0.0250.0008.5
Bulletin of Health, Science and Technology0858-753118110.00 %N/A20.000N/A4
Chiang Mai Journal of Science0125-252699942276.60 %0.1300.0303.7
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences1685-19943018950.00 %0.0450.0006.0
ECTI Transactions on Computer and Information Technology2286-9131202150.00 %0.0240.000>10
ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications1685-95451100nan %0.0000.000N/A4
Engineering Journal0125-82816030873.33 %0.0990.0003.8
Engineering Transactions0859-92382430100.00 %0.0320.0422.5
Environment and Natural Resources Journal1686-54561314657.14 %0.2190.0003.0
EnvironmentAsia1906-17143017476.47 %0.0690.1004.8
International Journal of Agricultural Technology1686-9141218341070.59 %0.0270.0094.3
International Journal of Applied Biomedical Engineering1906-4063720100.00 %0.0000.0006.0
International Journal of Renewable Energy1905-7172123233.33 %0.0000.0004.5
International Journal of the Computer, The Internet and Management0858-70274730100.00 %0.0360.000N/A4
Journal of Applied Animal Science1906-22571300nan %0.0000.000N/A4
Journal of Health Research0857-442196373310.81 %0.0560.0106.5
Journal of Physiological and Biomedical Sciences0857-5754300nan %0.0000.000N/A4
Journal of Science, Technology, and Humanities1685-6600N/A1330.00 %N/A2N/A35.5
Journal of Sustainable Energy and Environment1906-49181500nan %0.0000.000N/A4
Kasetsart University Fisheries Research Bulletin0125-796X149544.44 %0.1250.0003.5
King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology2465-4531326183.33 %0.0780.000N/A4
KMITL Science and Technology Journal1905-236710220.00 %0.0000.000>10
KMITL Science Journal1685-2044หยุดตีพิมพ์440.00 %N/A2N/A38.0
Maejo International Journal of Science and Technology1905-787333281835.71 %0.0770.0005.4
Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences0125-15702410460.00 %0.0910.0423.0
Outbreak, Surveillance and Investigation Reports2286-89331200nan %0.0000.000N/A4
Pacific Rim International Journal of Nursing Research1906-810725493626.53 %0.2710.083.6
Phuket Marine Biological Center Research Bulletin0858-1088N/A1660.00 %N/A2N/A3>10
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences1905-31933115566.67 %0.2250.0002.5
Rangsit Journal of Arts and Sciences2229-063X1850100.00 %0.0880.000N/A4
ScienceAsia1513-187459554812.73 %0.0320.0008.2
Silpakorn University Science and Technology Journal1905-9159109722.22 %0.3500.000N/A4
Siriraj Medical Journal0125-152X5163579.52 %0.0270.039>10
SNRU Journal of Science and Technology1906-596529110.00 %0.0000.034N/A4
Songklanakarin Journal of Science and Technology0125-33959084787.14 %0.0720.0116.9
Suranaree Journal of Science and Technology0858-849X2839684.62 %0.301N/A32.3
Thai Forest Bulletin (Botany)0495-384318191142.11 %0.0570.0006.9
Thai Journal of Agricultural Science0049-3589N/A112120.00 %0.018N/A37.7
Thai Journal of Gastroenterology0859-24461730100.00 %0.0240.0004.5
Thai Journal of Genetics0857-8664228275.00 %0.0950.0003.0
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology0857-608432161131.25 %0.0580.0006.0
Thai Journal of Science and Technology2286-733330151126.67 %0.2290.0332.3
Thailand Statistician1685-9057167271.43 %0.1150.0632.5
Thammasat International Journal of Science and Technology0859-40743312118.33 %0.0000.0009.5
The Bangkok Medical Journal2287-9674347185.71 %0.0530.0591.5
The Clinical Academia0125-75011120200.00 %0.0000.0008.6
The Natural History Bulletin of the Siam Society0080-9472810100.00 %0.0000.000>10
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health0125-156212329219632.88 %0.0950.016>10
The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences0125-46852326247.69 %0.0450.087>10
Tropical Natural History1513-970016252212.00 %0.0910.0007.7
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University2408-1248N/A1110.00 %N/A2N/A3N/A4
Walailak Journal of Science and Technology1686-39339717852.94 %0.0450.0103.3
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์0125-220839665245530.21 %0.0620.0108.6
จักษุเวชสาร0857-51181213127.69 %N/A20.000>10
จุฬาลงกรณ์เวชสาร0125-64834534318.82 %0.018N/A3>10
ธรรมศาสตร์เวชสาร1513-524164372629.73 %0.1300.0942.8
พยาบาลสาร0125-51181131389233.33 %0.1850.0444.7
พุทธชินราชเวชสาร0125-756036413514.63 %0.1100.0287.1
รามาธิบดีพยาบาลสาร0857-8052291351238.89 %0.2300.0695.6
รามาธิบดีเวชสาร0125-3611318712.50 %N/A20.000>10
วชิรเวชสาร0125-12523017170.00 %0.0230.0007.8
วนสาร0943-0916หยุดตีพิมพ์330.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสาร มฉก.วิชาการ0859-93432431310.00 %0.1220.0004.9
วารสาร มทร.อีสาน1906-215X36550.00 %0.0000.000N/A4
วารสารกรมการแพทย์0125-16436811918.18 %0.0230.000>10
วารสารกองการพยาบาล0125-724227462741.30 %0.1820.0374.7
วารสารกายภาพบำบัด0125-46341210820.00 %0.0690.0005.5
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา0859-39492700nan %0.0000.000N/A4
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต0857-455330291162.07 %0.1150.2003.4
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ2351-035882995841.41 %0.1430.0853.5
วารสารการพยาบาลและการศึกษา1906-17734469638.70 %0.2200.0004.2
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ1906-002561968214.58 %0.1240.0164.7
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย1906-3016N/A100nan %0.000N/A3N/A4
วารสารการศึกษาพยาบาล0858-0405หยุดตีพิมพ์12120.00 %0.0000.000>10
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม0859-545332171135.29 %0.0530.0633.8
วารสารการเกษตรราชภัฏ1686-5103N/A100nan %0.000N/A3N/A4
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก1685-991X20181611.11 %0.0630.1004.5
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ0859-3299298625.00 %0.0770.0004.0
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์1513-99802210820.00 %0.0450.0005.0
วารสารกีฏและสัตววิทยา0125-3794N/A1220.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา0858-433829766317.11 %0.2860.1035.0
วารสารคณะพลศึกษา1513-36134135974.29 %0.1330.0243.6
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม1685-395442611477.05 %0.082N/A34.2
วารสารควบคุมโรค1685-648134241920.83 %0.1110.0293.8
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ1905-8160N/A1550.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสารจักษุธรรมศาสตร์1905-2960135340.00 %0.0000.0005.5
วารสารจิตวิทยาคลินิก0125-1422N/A1770.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสารทันตาภิบาล0857-880X10220.00 %0.000N/A3>10
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0215-253429141214.29 %0.0380.0347.6
วารสารนเรศวรพะเยา1906-21413215146.67 %0.1000.0003.4
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์1905-9949N/A1110.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1905-8837หยุดตีพิมพ์220.00 %N/A2N/A37.0
วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1905-6729198625.00 %N/A2N/A33.7
วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย2228-98013000nan %N/A20.000N/A4
วารสารพยาบาล0125-007834423321.43 %0.0440.0008.0
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข0857-374346483820.83 %0.4150.0432.7
วารสารพยาบาลตำรวจ1906-652X4312833.33 %0.1430.000N/A4
วารสารพยาบาลทหารบก1513-5217491505265.33 %0.5910.2241.8
วารสารพยาบาลศาสตร์0125-8885411121028.93 %0.1760.0245.1
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0858-123136654432.31 %0.2210.0835.6
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม1513-545410330.00 %0.0630.0003.3
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ0125-7021601278929.92 %0.2250.0174.0
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์0125-895835201715.00 %0.1940.0294.2
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย1906-79252610550.00 %0.3640.0381.8
วารสารพยาบาลสาธารณสุข0857-537131634823.81 %0.4910.1612.9
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก0857-605X20281257.14 %0.4070.0004.3
วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง0858-8430หยุดตีพิมพ์11110.00 %N/A2N/A38.8
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย1906-703818241250.00 %0.0480.0004.7
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ1513-4695N/A127270.00 %N/A2N/A3>10
วารสารพลังงาน0859-0818หยุดตีพิมพ์00nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา0857-545250880.00 %0.0090.0006.5
วารสารพิษวิทยาไทย0857-264X16161318.75 %0.2000.0005.3
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน1685-14125311554.55 %0.0700.0002.9
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ0859-980718151313.33 %0.0550.0004.5
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์1906-59814474679.46 %0.2100.0454.3
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0858-74183622209.09 %0.0620.0009.0
วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา0859-2535หยุดตีพิมพ์00nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม0125-7498หยุดตีพิมพ์110.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)1686-931119161412.50 %0.0950.0004.4
วารสารมหิดล0859-2586หยุดตีพิมพ์110.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสารร่มไทรทอง0858-2688หยุดตีพิมพ์00nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารรังสีเทคนิค0857-1422N/A100nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารราชบัณฑิตยสถาน0125-296814191426.32 %0.051N/A35.3
วารสารราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย1905-91831010100.00 %0.0310.000N/A4
วารสารวนศาสตร์0857-17243218855.56 %0.0450.0635.0
วารสารวิจัย มข.0859-39574093894.30 %0.0870.0004.7
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)1906-201X3341410.00 %0.0920.0005.5
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1906-333424271062.96 %0.2640.0002.9
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก1906-18892619384.21 %0.1300.0003.6
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1686-8420N/A1110.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย1906-662713330.00 %0.0710.000N/A4
วารสารวิจัยทางการพยาบาล0859-7685หยุดตีพิมพ์49490.00 %N/A2N/A38.0
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ1906-03192141379.76 %0.2500.0954.7
วารสารวิจัยพลังงาน1686-343712880.00 %0.2070.000N/A4
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม1686-9974หยุดตีพิมพ์660.00 %N/A2N/A36.0
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข0858-943734948212.77 %0.1550.0006.0
วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม2465-405113110.00 %0.0000.000N/A4
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1905-49632210100.00 %0.0000.045N/A4
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1906-1722N/A1990.00 %0.000N/A36.3
วารสารวิจัยรำไพพรรณี1906-327X44330.00 %0.0000.0233.5
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T)1685-2923N/A1990.00 %N/A2N/A39.5
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0125-6335N/A1220.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย2465-38372600nan %0.0000.000N/A4
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-1137838372.63 %0.150N/A33.5
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง1905-73932017165.88 %0.0390.0006.1
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.0125-278X28282028.57 %0.1010.0007.5
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2351-03663240100.00 %N/A20.094N/A4
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ1906-26053423230.00 %0.036N/A34.4
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร0125-8850242150.00 %0.0200.000>10
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์1686-440936330.00 %N/A20.000N/A4
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.1906-392X2610640.00 %0.1710.0382.3
วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร2228-812030330.00 %0.0310.0003.3
วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา1905-291X343166.67 %0.012N/A33.3
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย2286-951416110.00 %0.0000.000N/A4
วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า2350-9600N/A100nan %0.000N/A3N/A4
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.0125-51342611372.73 %0.0750.0383.3
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง1906-53372210190.00 %0.1000.0003.5
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ1905-38195235391.43 %0.2370.2311.4
วารสารวิชาการนายเรืออากาศ1906-71861100nan %0.0000.000N/A4
วารสารวิชาการปทุมวัน2229-163617330.00 %0.0320.0004.3
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ0857-684x48534613.21 %0.0690.0214.5
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2286-61755918666.67 %0.0740.0343.1
วารสารวิชาการสาธารณสุข0858-49231141168923.28 %0.1000.0187.1
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา0859-108314330.00 %0.0000.0005.3
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา1905-94501910820.00 %0.1220.0531.8
วารสารวิชาการเกษตร0125-83892412120.00 %0.0430.000>10
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม1686-986926271833.33 %0.1790.0002.9
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร1906-043231211623.81 %0.1560.0322.9
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ0857-7927334325.00 %0.0360.0004.0
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา0859-456214262311.54 %0.5200.0712.9
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์0859-6808147442.86 %0.1610.0712.2
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี0858-110X35473721.28 %0.5830.0863.0
วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น1686-4522N/A100nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารวิทยาศาสตร์ มก.0125-7730N/A1110.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.0125-236466402830.00 %0.1020.0762.8
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.0857-160029341847.06 %0.4290.0691.9
วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร1686-55619550.00 %0.0430.0007.5
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ1513-743026141028.57 %0.0300.0004.3
วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา0859-6633N/A110100.00 %N/A2N/A36.0
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา2351-078143413124.39 %0.1240.0233.1
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง0857-951214550.00 %0.0540.0003.2
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร0125-050727695717.39 %0.2000.0375.5
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0858-443585593835.59 %0.2340.1062.0
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี2229-15472310100.00 %0.0420.000N/A4
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1686-966479242016.67 %0.0590.0003.0
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1685-79412833330.00 %0.1220.0004.9
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา1513-72016025772.00 %0.1230.0504.2
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี1686-4530N/A1110.00 %0.000N/A3N/A4
วารสารวิศวกรรมศาสตร์1906-3636หยุดตีพิมพ์36360.00 %N/A2N/A33.9
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1905-454813220.00 %0.0330.0006.0
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม1513-4652123233.33 %0.0370.0003.5
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0857-2178277271.43 %0.0200.0744.5
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี1685-5280173166.67 %0.0310.0003.3
วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย1686-29616220.00 %0.000N/A3>10
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2228-8724920100.00 %0.0770.000N/A4
วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล0857-4405N/A1880.00 %0.095N/A3>10
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า0857-09142623218.70 %0.1320.0774.1
วารสารสภาการพยาบาล1513-1262382262097.52 %0.4180.0004.8
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย0125-69852917914121.23 %0.3330.0006.4
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย1685-408X1410460.00 %0.0910.0004.0
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย1513-426112550.00 %0.0560.0008.5
วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย1905-372X29110.00 %N/A20.000N/A4
วารสารสวนปรุง0857-212715330.00 %0.0000.000>10
วารสารสหเวชศาสตร์1513-4865หยุดตีพิมพ์330.00 %N/A2N/A3>10
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.0858-2297N/A1550.00 %0.000N/A39.5
วารสารสัตวแพทย์0125-516914440.00 %0.0000.0008.0
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย0858-396X1825580.00 %0.1600.0006.3
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา1905-716425252116.00 %0.1520.0003.5
วารสารสาธารณสุขศาสตร์0125-167828825829.27 %0.3000.0364.3
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา1905-13871832320.00 %0.0320.0007.9
วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ0028-0011N/A111110.00 %N/A2N/A39.8
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น0858-889921181233.33 %0.0630.0003.9
วารสารสิ่งแวดล้อม0859-3868305420.00 %0.0000.000N/A4
วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท1906-85574810100.00 %0.0050.000N/A4
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย0859-497X18756316.00 %0.3060.0568.9
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้1906-97902232487.50 %0.5230.0911.8
วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม0857-096517330.00 %0.037N/A32.5
วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น2465-454X37550.00 %0.0000.000N/A4
วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา0125-4987N/A111110.00 %N/A2N/A3>10
วารสารอาหารและยา0859-11802511554.55 %0.0610.0004.3
วารสารเกษตร0857-084135571770.18 %0.3930.0573.6
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า0857-0108329722.22 %0.0660.0003.5
วารสารเกษตรพระวรุณ1685-83791810100.00 %0.0240.000N/A4
วารสารเกื้อการุณย์0858-30802241410.00 %0.3170.0003.1
วารสารเทคนิคการแพทย์0125-2682228362.50 %0.0940.0002.8
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่0125-53472314137.14 %0.1000.0005.0
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด0857-665330472840.43 %0.1430.0004.3
วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม1686-307084175.00 %0.0000.0005.0
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ1685-857321181422.22 %0.0710.0005.7
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี2229-1210313166.67 %0.0790.000N/A4
วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย1513-860713110.00 %0.0000.000N/A4
วารสารเภสัชกรรมไทย1906-557428211338.10 %0.6110.0712.4
วารสารเภสัชวิทยา0125-38329220.00 %0.0000.000>10
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน1905-085229312229.03 %0.1050.0693.9
วารสารแพทย์เขต 4-50125-7323283233.33 %0.0390.0002.5
วารสารโภชนาการ0125-6955N/A1660.00 %N/A2N/A37.0
วารสารโรคมะเร็ง0125-203817201810.00 %0.1430.0004.3
วารสารโรคเอดส์0857-85751323218.70 %0.0630.0007.4
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี0125-688231990.00 %0.0730.0003.3
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม1686-441749550.00 %0.0090.0204.5
วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา0858-61014110.00 %0.0000.000N/A4
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร0859-725165550.00 %0.0350.0002.8
วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์1686-85791300nan %0.0000.000N/A4
วารสารโลหะ วัสดุ และแร่0857-6149166183.33 %0.0000.0638.5
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต0858-202533542651.85 %0.1620.0616.0
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์0045-991724332039.39 %0.1080.000>10
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น0859-92541513746.15 %0.0670.0675.5
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1905-04881650100.00 %0.0830.000N/A4
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล0125-5614329544.44 %0.0170.0009.5
วิศวกรรมสาร มก.0857-415436151126.67 %0.0270.0005.2
วิศวกรรมสาร มข.0125-827337472351.06 %0.1000.0544.2
วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร1905-615X1300nan %0.0000.000N/A4
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา0857-7951396433.33 %0.0140.0006.0
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต2286-668X22330.00 %0.0450.0004.3
วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์1686-8803N/A1110.00 %N/A2N/A3N/A4
วิศวสารลาดกระบัง0125-1724499366.67 %0.0440.0004.5
วิสัญญีสาร0857-128733171041.18 %0.0780.0004.8
ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร0859-6255หยุดตีพิมพ์440.00 %N/A2N/A3N/A4
ศรีนครินทร์เวชสาร0857-31238512910518.60 %0.1480.0126.0
สงขลานครินทร์เวชสาร0125-8435291651612.42 %0.1390.0007.9
สัตวแพทย์มหานครสาร1905-7571157357.14 %0.2310.0002.2
เชียงรายเวชสาร1906-649X286516.67 %0.0180.0003.7
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร0875-69202210460.00 %0.0630.0006.0
เชียงใหม่สัตวแพทยสาร1685-950215550.00 %0.0000.000>10
เชียงใหม่เวชสาร0125-598324990.00 %0.0000.0009.3
เวชชสารสัตวแพทย์0125-649173431174.42 %0.0860.0143.9
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร0857-682317352334.29 %0.1880.0007.4
เวชสารแพทย์ทหารบก0125-77222216156.25 %0.0000.0007.0
แก่นเกษตร0125-0485781076142.99 %0.3080.0903.1
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ1905-346025403610.00 %0.0560.0006.0
ไทยไภษัชยนิพนธ์1686-9540146350.00 %0.1070.0003.0