ค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2559 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2559 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
พบวารสารทั้งหมด 276 รายการ
 

เลือกปีที่ต้องการ  

 

 ท่านสามารถแสดงข้อมูลตามชื่อวารสาร, ISSN, Articles, Total Cites, Cross Cites, Thai-Journal Impact Factors,
Thai-Journal Immediacy Index, Thai-Journal Cited Half-life โดยการคลิ๊กที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการจะเรียงลำดับข้อมูล

 ท่านสามารถดูวิธีการคำนวณค่า Thai-Journal Impact Factors และค่า Thai-Journal Immediacy Index ได้ โดยการคลิ๊กที่ชื่อวารสาร

 
"สำหรับวารสารใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ภายในปี 2560 นี้ ทางศูนย์ TCI จะทำการประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors ในปีถัดไป"


N/A1 หมายถึง วารสารตีพิมพ์บทความในปี พ.ศ. 2559 ล่าช้ากว่ากำหนด หรือ ไม่ได้ส่งตัวเล่มในปี พ.ศ. 2559 ให้กับศูนย์ TCI
N/A2 หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Impact Factor ได้เนื่องจากวารสารตีพิมพ์บทความในปี พ.ศ. 2557 หรือ 2558 ไม่ครบ หรือ ส่งตัวเล่มในปี พ.ศ. 2557 หรือ 2558 ให้กับศูนย์ TCI ไม่ครบ
N/A3 หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Immediacy Index ได้เนื่องจากวารสารตีพิมพ์บทความในปี พ.ศ. 2559 ล่าช้ากว่ากำหนด หรือ ไม่ได้ส่งตัวเล่มในปี พ.ศ. 2559 วารสารให้กับศูนย์ TCI
N/A4 หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Cited Half-life ได้

สำหรับวารสารที่มีเครื่องหมาย *** ต่อท้ายชื่อวารสาร กรุณาติดต่อ รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน เบอร์โทรศัพท์ 02-4708647 เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการจึงยังไม่สามารถประกาศค่า T-JIF ได้ หากศูนย์ TCI ไม่ได้รับการติดต่อจากท่านภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 วารสารท่านจะไม่มีค่า impact factors ไปจนถึงกลางปี 2561 และอาจถูกประกาศปรับกลุ่มคุณภาพลงเป็นกลุ่มที่ 3 ของวารสารในฐาน TCI นี้

อนึ่ง ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป ทางศูนย์ TCI จะไม่ประกาศค่า Impact Factors ให้กับวารสารที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ 3 เนื่องจากวารสารกลุ่มดังกล่าวไม่ได้รับการรับรองจาก TCI ด้านคุณภาพการจัดการวารสาร

ชื่อวารสาร ISSN 2559
Articles
2559
Total Cites
2559
Cross Cites
%Self Cites Thai-Journal Impact Factors Thai-Journal Immediacy Index Thai-Journal Cited Half-life
Agriculture and Natural Resources **2468-1458781089412.96 %0.0700.0138.6
Applied Environmental Research2287-0741247614.29 %0.0180.0005.8
ASEAN Engineering Journal Part A2229-127X1000nan %0.0000.000N/A4
ASEAN Engineering Journal Part B2286-7694600nan %0.0000.000N/A4
ASEAN Engineering Journal Part C2286-8150400nan %0.0000.000N/A4
Asia-Pacific Journal of Science and Technology2539-62937597925.15 %0.0820.0135.2
Asian Biomedicine *,**1905-741567302226.67 %0.0320.0005.1
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology *,**0125-877X45743454.05 %0.1100.1116.0
Buffalo Bulletin *,**0125-672697220.00 %0.0000.000N/A4
Bulletin of Health, Science and Technology0858-75312410100.00 %0.0360.000N/A4
Chiang Mai Journal of Science *,**0125-2526137832273.49 %0.1000.0293.7
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences *,**1685-19941922209.09 %0.0960.0534.3
ECTI Transactions on Computer and Information Technology2286-913120660.00 %0.0500.0003.3
ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications **1685-954514220.00 %0.0330.0003.0
Engineering and Applied Science Research2539-61613333316.06 %0.0740.0615.3
Engineering Journal *,**0125-82818438392.11 %0.1830.0122.9
Engineering Transactions0859-92381910100.00 %0.0000.000N/A4
Environment and Natural Resources Journal1686-545613231152.17 %0.5670.0772.5
Eye South East Asia2586-23491800nan %0.0000.000N/A4
Food and Applied Bioscience Journal2286-86151500nan %0.0000.000N/A4
Genomics and Genetics2465-519815181611.11 %0.0420.0003.5
GMSARN International Journal1905-90942610100.00 %0.0260.000N/A4
International Journal of Agricultural Technology1686-9141188341652.94 %0.0200.0115.2
International Journal of Applied Biomedical Engineering1906-40637330.00 %0.0000.0006.5
International Journal of Child Devlelopment and Mental Health2286-74811000nan %0.0000.000N/A4
International Journal of Renewable Energy1905-71721220100.00 %0.0000.0833.0
International Journal of the Computer, The Internet and Management0858-70274900nan %0.0000.000N/A4
Journal of Applied Animal Science1906-22571300nan %0.0000.000N/A4
Journal of Associated Medical Sciences2539-605636211338.10 %0.1590.1112.9
Journal of Fisheries and Environment0125-796X2613469.23 %0.0380.0004.7
Journal of Health Research0857-442160362725.00 %0.0390.0334.8
Journal of Materials Science and Applied Energy2286-72011400nan %0.0000.000N/A4
Journal of Physiological and Biomedical Sciences0857-5754300nan %0.0000.000N/A4
Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering2229-21522000nan %0.0000.000N/A4
King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology2465-4531323166.67 %0.0150.0005.5
KMITL Science and Technology Journal1905-2367149722.22 %0.0000.0009.4
KMITL Science Journal1685-2044หยุดตีพิมพ์440.00 %N/A2N/A3N/A4
Maejo International Journal of Science and Technology *,**1905-787331171229.41 %0.0310.0004.5
Outbreak, Surveillance and Investigation Reports2286-89331200nan %0.0000.000N/A4
Pacific Rim International Journal of Nursing Research1906-810728453815.56 %0.1840.0714.3
Pharmaceutical Sciences Asia2586-8195248712.50 %0.1090.0002.8
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences1905-319336272025.93 %0.1790.0284.1
Rangsit Journal of Arts and Sciences2229-063X174175.00 %0.0290.0004.5
ScienceAsia *,**1513-187458413514.63 %0.0290.0008.5
Silpakorn University Science and Technology Journal1905-9159218537.50 %0.1430.0003.5
Siriraj Medical Journal0125-152X6470648.57 %0.0410.047>10
SNRU Journal of Science and Technology1906-596534880.00 %0.0180.0295.0
Songklanakarin Journal of Science and Technology **0125-3395901089214.81 %0.0940.0118.0
Suranaree Journal of Science and Technology0858-849X49181422.22 %0.0510.0007.0
Thai Forest Bulletin (Botany) **0495-384321312132.26 %0.1940.0484.4
Thai Journal of Gastroenterology0859-2446176266.67 %0.0260.0006.0
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology0857-608440221340.91 %0.0330.0256.0
Thai Journal of Science and Technology2286-733330482058.33 %0.6300.1332.5
Thailand Statistician1685-9057166266.67 %0.0000.0006.0
Thammasat International Journal of Science and Technology0859-40743110820.00 %0.0450.0006.0
The Bangkok Medical Journal2287-967430330.00 %0.0280.000N/A4
The Clinical Academia0125-75011821210.00 %0.0000.0009.1
The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences **0125-46856024234.17 %0.0590.000>10
Tropical Natural History1513-970011262311.54 %0.1850.0008.7
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University2408-12488220480.00 %0.3820.0731.7
Walailak Journal of Science and Technology **1686-39338815940.00 %0.0310.0232.8
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ **0125-220847175947337.68 %0.1430.0117.6
จักษุเวชสาร0857-51181220100.00 %0.0000.000>10
จุฬาลงกรณ์เวชสาร0125-648349302516.67 %0.0200.02>10
ธรรมศาสตร์เวชสาร1513-524173402732.50 %0.0850.0143.8
พยาบาลสาร0125-51186818214420.88 %0.1520.0004.7
พุทธชินราชเวชสาร0125-756040544614.81 %0.1030.055.5
รามาธิบดีพยาบาลสาร0857-8052241821678.24 %0.2710.0426.2
รามาธิบดีเวชสาร0125-36112910730.00 %0.0330.0005.0
ลำปางเวชสาร0125-4235812120.00 %0.0000.0007.3
วชิรเวชสาร0125-12521413130.00 %0.0190.0006.5
วารสาร มฉก.วิชาการ0859-93432157561.75 %0.2710.0005.1
วารสาร มทร.อีสาน1906-215X5311736.36 %0.1070.0002.5
วารสาร หู คอ จมูก และใบหน้า0857-2321N/A100nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารกรมการแพทย์0125-16436922209.09 %0.0580.0147.0
วารสารกองการพยาบาล0125-724225735919.18 %0.1880.046.0
วารสารกายภาพบำบัด0125-46341221199.52 %0.0830.0006.4
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา0859-394924330.00 %0.0200.0003.3
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต0857-4553N/A1392341.03 %0.133N/A34.8
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ2351-0358901677853.29 %0.4190.1563.0
วารสารการพยาบาลและการศึกษา1906-177335103957.77 %0.1880.0295.0
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ1906-002551987919.39 %0.0330.026.0
วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย2392-56717110.00 %0.0560.000N/A4
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น2287-00754016756.25 %0.1630.0002.3
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย1906-301624330.00 %0.0000.0006.5
วารสารการศึกษาพยาบาล0858-0405หยุดตีพิมพ์660.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม0859-54534013127.69 %0.0430.0005.5
วารสารการเกษตรราชภัฏ1686-5103N/A1550.00 %0.000N/A34.8
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก1685-991X19171511.76 %0.0320.0008.1
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ0859-32992015146.67 %0.0580.0005.3
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์0857-28951413130.00 %0.0260.0004.6
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์1513-99801710910.00 %0.0550.0007.0
วารสารกุมารเวชศาสตร์0858-0944N/A114140.00 %N/A2N/A37.0
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา0858-433835857511.76 %0.2780.0295.8
วารสารคณะพลศึกษา1513-361344441761.36 %0.2230.0003.5
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม1685-3954871062279.25 %0.1240.0003.5
วารสารควบคุมโรค1685-648133191521.05 %0.0290.0616.7
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ1905-816029330.00 %0.0000.0007.5
วารสารทันตาภิบาล0857-880X19770.00 %0.0280.0009.5
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0215-25341212118.33 %0.0660.0008.0
วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์2229-03382610100.00 %0.0000.038N/A4
วารสารนเรศวรพะเยา1906-21411810100.00 %0.0810.0003.0
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์1905-9949N/A1110.00 %0.000N/A3N/A4
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1905-8837หยุดตีพิมพ์00nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1905-6729396516.67 %0.0000.0005.3
วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย2228-9801N/A100nan %0.000N/A3N/A4
วารสารพยาบาล0125-0078N/A118180.00 %0.000N/A39.2
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข0857-374344978413.40 %0.3210.0913.8
วารสารพยาบาลตำรวจ1906-652X45201335.00 %0.1790.0002.6
วารสารพยาบาลทหารบก1513-5217652119654.50 %0.6740.2622.6
วารสารพยาบาลศาสตร์0125-88855018215117.03 %0.3700.085.3
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0858-123136917121.98 %0.2360.0006.7
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม1513-545414220.00 %0.0560.0004.0
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ0125-7021601547551.30 %0.3580.054.6
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์0125-895861614722.95 %0.4550.0003.6
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย1906-7925217357.14 %0.1050.0002.5
วารสารพยาบาลสาธารณสุข0857-5371331039012.62 %0.3930.033.8
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก0857-605X19302323.33 %0.2860.0003.8
วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง0858-8430หยุดตีพิมพ์550.00 %N/A2N/A3>10
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย1906-703824271448.15 %0.1130.0004.9
วารสารพลังงาน0859-0818N/A100nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา0857-545240191710.53 %0.0180.0006.5
วารสารพิษวิทยาไทย0857-264X13221913.64 %0.0000.0007.0
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์2351-0846374175.00 %0.0610.000N/A4
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน1685-141253171229.41 %0.0390.0195.8
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ0859-980719221818.18 %0.0560.0005.0
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์1906-5981471111009.91 %0.3560.0214.5
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0858-74184742412.38 %0.0970.0215.0
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)1686-931114221913.64 %0.0730.2145.4
วารสารมหิดล0859-2586หยุดตีพิมพ์110.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสารยูโร0858-607110220.00 %0.0000.0006.0
วารสารร่มไทรทอง0858-2688หยุดตีพิมพ์110.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสารราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย1905-9183N/A100nan %0.000N/A3N/A4
วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย0125-7552800nan %0.0000.000N/A4
วารสารวนศาสตร์0857-1724N/A1301163.33 %0.134N/A36.0
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)1906-201X1654540.00 %0.0300.0005.3
วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ1906-08742900nan %0.0000.000N/A4
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1906-333428381852.63 %0.3960.0003.0
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก1906-188927330.00 %0.0370.000N/A4
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย1906-6627276516.67 %0.1110.0005.0
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ1906-031928494410.20 %0.2730.0005.1
วารสารวิจัยพลังงาน1686-3437N/A114140.00 %0.077N/A35.0
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข0858-943737837312.05 %0.1410.0276.2
วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม2465-40511700nan %0.0000.000N/A4
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1905-4963225340.00 %0.1180.0002.3
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1906-17228440.00 %0.0000.0008.0
วารสารวิจัยรำไพพรรณี1906-327X60330.00 %0.0240.000N/A4
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย2465-3837476183.33 %0.0700.0431.5
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-113726746512.16 %0.0000.0004.3
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง1905-739320242112.50 %0.0240.0006.3
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.0125-278X421005644.00 %0.2380.0715.2
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2351-0366396266.67 %0.1050.000N/A4
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ1906-2605N/A1856721.18 %N/A2N/A33.9
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร0125-88502412833.33 %0.0870.0003.5
วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ2286-963820220.00 %0.0260.0003.0
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์1686-4409463233.33 %0.0080.0007.5
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.1906-392X208362.50 %0.0870.0003.0
วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร2228-81203010910.00 %0.0220.0334.4
วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา1905-291X3814137.14 %0.0850.0262.6
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย2286-951422110.00 %0.0000.045N/A4
วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า2350-9600N/A100nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.0125-51341711554.55 %0.0530.0004.2
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง1906-53372528775.00 %0.2380.083.3
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ1905-381972291355.17 %0.1750.0002.7
วารสารวิชาการนายเรืออากาศ1906-71861240100.00 %0.1430.0002.0
วารสารวิชาการปทุมวัน2229-163617770.00 %0.0330.0003.8
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ0857-684x48675813.43 %0.1210.0215.7
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2286-617572281160.71 %0.1060.0562.5
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์2408-252X1300nan %0.0000.000N/A4
วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย2350-9260990100.00 %0.4440.1111.7
วารสารวิชาการสาธารณสุข0858-492311315112815.23 %0.1060.0096.9
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา0859-1083126516.67 %0.2000.0002.5
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา1905-945022221722.73 %0.3080.0452.8
วารสารวิชาการเกษตร0125-83892311109.09 %0.0210.000>10
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม1686-986927302033.33 %0.2130.0003.7
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา2351-08111800nan %0.0000.000N/A4
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร1906-04323234318.82 %0.1750.0633.5
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ0857-792733151033.33 %0.1310.032.3
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา0859-45622051510.00 %0.4290.0003.9
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์0859-6808178537.50 %0.1790.0002.7
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี0858-110X4382767.32 %0.2690.144.0
วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น1686-45221500nan %0.0000.000N/A4
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.0125-236466433420.93 %0.1000.0004.2
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.0857-16003838357.89 %0.2710.0003.3
วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร1686-55611110820.00 %0.1050.0007.0
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ1513-743030281064.29 %0.0710.0004.9
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา2351-078159554321.82 %0.1100.0343.9
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์1513-7805169544.44 %0.0000.0635.5
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง0857-9512137528.57 %0.0610.0003.8
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร0125-0507211061032.83 %0.1180.0486.6
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0858-443584947619.15 %0.3140.0482.6
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี2229-15473612741.67 %0.1710.0831.5
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1686-966486483820.83 %0.1330.0123.0
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1685-79412536345.56 %0.1510.0005.7
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2286-65581760100.00 %0.1560.0002.0
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา1513-72012420860.00 %0.1000.0003.0
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี1686-4530N/A1220.00 %N/A2N/A34.0
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1905-4548284325.00 %0.0340.0003.5
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม1513-4652137271.43 %0.2000.0002.5
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0857-21782919668.42 %0.2080.0002.5
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี1685-52801611463.64 %0.0300.1254.5
วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย1686-2961264325.00 %N/A20.0009.0
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2228-8724810100.00 %0.0480.000N/A4
วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล0857-4405N/A18450.00 %0.118N/A38.5
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า0857-09143241379.76 %0.1200.0004.4
วารสารสภาการพยาบาล1513-1262382332167.30 %0.1950.0535.6
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย0125-69852717614716.48 %0.1770.0377.3
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย1685-408XN/A1330.00 %0.000N/A3N/A4
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย1513-42615512558.33 %0.1000.0007.3
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย2229-07372621210.00 %0.1840.0003.8
วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย1905-372X14330.00 %0.0500.000N/A4
วารสารสวนปรุง0857-212715770.00 %0.0670.000>10
วารสารสหเวชศาสตร์1513-4865หยุดตีพิมพ์00nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.0858-2297N/A1220.00 %0.053N/A34.0
วารสารสัตวแพทย์0125-516914330.00 %0.0000.000>10
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย0858-396X8171041.18 %0.0300.000>10
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา1905-716421595113.56 %0.4900.0003.5
วารสารสาธารณสุขศาสตร์0125-167828977225.77 %0.4040.1434.6
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา1905-13871851493.92 %0.0910.0008.4
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น0858-889933221913.64 %0.0270.0004.9
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย0859-497X16816124.69 %0.2220.3138.1
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้1906-97903134779.41 %0.2610.1293.2
วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น2465-454X32550.00 %0.0000.000N/A4
วารสารอายุรศาสตร์อีสาน1685-3091N/A100nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา0125-4987N/A114140.00 %0.000N/A39.0
วารสารอาหารและยา0859-1180267357.14 %0.0380.0003.5
วารสารเกษตร0857-084143831878.31 %0.5910.073.0
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า0857-010842242112.50 %0.1190.0004.0
วารสารเกษตรพระวรุณ1685-837925550.00 %0.0530.0003.3
วารสารเกื้อการุณย์0858-30802667627.46 %0.5450.0382.9
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้2408-10514615753.33 %0.3330.0871.4
วารสารเทคนิคการแพทย์0125-268228161318.75 %0.0850.0003.8
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด0857-665335433225.58 %0.1290.0005.4
วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม1686-30707330.00 %0.0670.0004.5
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ1685-857320990.00 %0.0490.0003.5
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี2229-12102811736.36 %0.0780.0003.5
วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย1513-8607หยุดตีพิมพ์110.00 %0.1250.000N/A4
วารสารเภสัชกรรมไทย1906-55744128967.86 %0.2780.0733.5
วารสารเภสัชวิทยา0125-38327660.00 %0.0000.0009.0
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน1905-08522631296.45 %0.0850.0004.4
วารสารแพทย์นาวี0125-69711500nan %0.0000.000N/A4
วารสารแพทย์เขต 4-50125-7323293233.33 %0.0000.069N/A4
วารสารโรคผิวหนัง***0125-8680N/A1N/AN/AN/AN/A2N/A3N/A4
วารสารโรคมะเร็ง0125-203816211719.05 %0.1110.0005.1
วารสารโรคเอดส์0857-8575148450.00 %0.0710.0717.0
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี0125-688221660.00 %0.0180.000>10
วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา0858-6101N/A1110.00 %0.000N/A3N/A4
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร0859-725172131115.38 %0.0250.0004.5
วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์1686-857913110.00 %0.0000.000N/A4
วารสารโลหะ วัสดุ และแร่0857-61498330.00 %0.0000.0008.5
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต0858-202537702367.14 %0.1640.0816.0
วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน2287-0210840100.00 %0.2000.000N/A4
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์0045-991726201715.00 %0.0230.038>10
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น0859-9254169544.44 %0.1070.0003.8
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1905-04881430100.00 %0.0260.0711.5
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล0125-56143715380.00 %0.1010.0272.8
วิศวกรรมสาร มก.0857-41543613930.77 %0.0140.0005.8
วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร1905-615X28220.00 %0.0800.000N/A4
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา0857-795117151220.00 %0.0520.0006.3
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต2286-668X1910100.00 %0.0000.000N/A4
วิศวสารลาดกระบัง0125-172449191236.84 %0.0660.0004.3
วิสัญญีสาร0857-12873111554.55 %0.0140.0006.8
ศรีนครินทร์เวชสาร0857-31238018515317.30 %0.1740.0005.9
สงขลานครินทร์เวชสาร0125-8435341881851.60 %0.0720.0298.8
สัตวแพทย์มหานครสาร1905-757114110.00 %0.0000.000N/A4
เชียงรายเวชสาร1906-649XN/A1110.00 %0.0000.000N/A4
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร0875-69202511645.45 %0.1250.0002.9
เชียงใหม่สัตวแพทยสาร **1685-9502109633.33 %0.0590.000>10
เทพสตรี I-TECH1905-66481700nan %0.0000.000N/A4
เวชชสารสัตวแพทย์0125-649184371364.86 %0.0900.0003.9
เวชบันทึกศิริราช1906-1552288712.50 %0.1200.0005.0
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร0857-682317453131.11 %0.2120.1767.7
เวชสารแพทย์ทหารบก0125-77222018175.56 %0.0000.055.3
แก่นเกษตร0125-04858015112219.21 %0.4830.0383.2
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ1905-34602131296.45 %0.0910.0006.4
ไทยไภษัชยนิพนธ์1686-9540148537.50 %0.1790.0002.0